Instant 27001 är ett färdigt ISMS (Ledningssystem Informationssäkerhet), som främst riktar sig till alla typer av små och medelstora företag som behöver få ordning på sitt informationssäkerhetsarbete och certifiera enligt ISO 27001.

Vårt ISMS innehåller allt som behövs – inte mer än så: vi har gjort ISO 27001 enkelt!

Instant 27001 innehåller allt du behöver för att implementera och certifiera enligt ISO 27001. Bland innehållet hittar du bl.a. tydliga instruktioner, färdiga policys, riktlinjer, procedurer, rutiner och till och med underlag för att utföra en fullständig riskbedömning. Klicka här för att se en översikt över de funktioner som ingår!

Den svenska versionen kan beställas här.

100% first time success rate!
Start with confidence.

Order now   Book a demo