ISO 27701:2019 is een aanvulling is op ISO 27001, die het bestaande ISMS in feite opwaardeert tot een PIMS (privacy information management system). De norm houdt goed rekening met bestaande wetgevingen op het gebied van privacy, zoals de AVG.

ISO 27701 is relevant voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van persoonsgegevens

Doordat deze norm dezelfde structuur gebruikt als ISO 27001 (Annex L) kunt u deze naadloos integreren in Instant 27001. Zo kunt u meerdere managementsystemen tegelijk implementeren en beheren!

Eigenschappen

  • 6 aanvullende eisen voor bestaande ISO 27001 eisen (chapters 4 t/m 10)
  • 33 implementatierichtlijnen voor bestaande ISO 27001 beheersmaatregelen (A.5 t/m A.18)
  • 18 aanvullende beheersmaatregelen voor verwerkingsverantwoordelijken (Annex B)
  • 31 aanvullende beheersmaatregelen voor verwerkers (Annex C)
  • Per normelement en beheersmaatregel is de impact aangegeven ten opzichte van de standaardimplementatie van Instant 27001
  • Voorbeelddocumenten en uitgebreid verwerkingsregister

Add-ons worden geleverd als content voor Confluence of Microsoft 365. De instructies worden meegeleverd.

Prijs

€ 995

Prijzen zijn exclusief BTW (lees meer)

100% first time success rate!
Start with confidence.

Order now   Book a demo