NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging, specifiek ontwikkeld voor de zorgsector. De norm is gebaseerd op het managementsysteem van ISO 27001:2013, maar schrijft op een aantal vlakken een specifieke implementatie voor.

Doordat deze norm dezelfde structuur gebruikt als ISO 27001 (Annex L) kunt u deze naadloos integreren in Instant 27001. Zo kunt u meerdere managementsystemen tegelijk implementeren en beheren!

NEN 7510 is relevant voor zowel zorgaanbieders als hun (ICT) leveranciers

De add-on bevat alle 35 zorgspecifieke beheersmaatregelen, alsmede instructies hoe deze te interpreteren/implementeren.

Heeft u nog geen kopie van de NEN 7510:2017 norm? Schaf deze dan hier (gratis!) aan.

Add-ons worden geleverd als content voor Confluence of Microsoft 365. De instructies worden meegeleverd.

Eigenschappen

  • Bevat instructies hoe u een bestaande ISO 27001 implementatie kunt opwaarderen om te voldoen aan NEN 7510
  • Instructies en voorbeeldimplementaties voor alle 35 zorgspecifieke beheersmaatregelen
  • Voor elke maatregel is de impact aangegeven, vergeleken met de standaardimplementatie van Instant 27001
  • Samengestelde beheersmaatregelen zijn gesplitst
  • Bevat een nieuwe Verklaring van Toepasselijkheid, waarmee u voldoet aan de laatste richtlijnen van de RvA (SAP-C025)

Prijs

€ 995

Prijzen zijn exclusief BTW (lees meer)

100% first time success rate!
Start with confidence.

Order now   Book a demo