Our News

Persbericht (Dutch)

  • November 13, 2017
  • News

Instant Management Systems maakt ISO 27001 bereikbaar voor iedereen

Hoewel veel organisaties wel de nodige maatregelen hebben getroffen op het gebied van informatiebeveiliging, ontbreekt het nog vaak aan structuur en overzicht. Hierdoor kunnen belangrijke zaken onderbelicht blijven, soms met nare verrassingen als gijzelsoftware of datalekken tot gevolg. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van kracht is geworden, bevat bovendien een verantwoordingsplicht: organisaties moeten kunnen aantonen dat ze voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen.

Een bewezen effectieve manier om dit te doen is de implementatie van ISO 27001, de standaard voor het certificeren van informatiebeveiliging. Het inrichten van het bijbehorende information security management system (ISMS) is echter een tijdsintensieve bezigheid en het inhuren van begeleiding kost eveneens geld. Voor veel kleinere organisaties is het niet mogelijk om hiervoor budget vrij te maken en daardoor blijft deze kans liggen.

Instant Management Systems is ontstaan vanuit de filosofie dat een ISO 27001 certificering bereikbaar zou moeten zijn voor iedereen. 

Er wordt vaak gesteld dat de implementatie van ISO 27001 maatwerk is, dat er geen one size fits all oplossing bestaat. Natuurlijk, elke organisatie is anders, maar ervaring leert dat de verschillen vaak in de details zitten, terwijl de baseline bij de meeste organisaties overeenkomt.

Instant Management Systems biedt deze baseline kant-en-klaar in de vorm van Instant 27001, een web-gebaseerd document management system gevuld met aansprekende voorbeelden van procesbeschrijvingen, beleidsdocumenten, bedrijfsmiddelenregistraties en een risicoanalyse. Het ingebouwde stappenplan neemt u bij de hand en licht per onderdeel toe wat er wordt gevraagd, biedt een voorbeeldimplementatie en instructies om deze aan uw organisatie aan te passen.

Met Instant 27001 beschikt u over een certificeerbaar ISMS binnen weken in plaats van maanden.

Voor een impressie kijkt u op www.instant27001.nl.

Over de ontwikkelaar

Maurice Pasman is specialist op het gebied van informatiebeveiliging en heeft honderden bedrijven geholpen met de implementatie en certificering van ISO 27001 en afgeleide normen, zoals NEN 7510, BIR en BIO.

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start your ISO 27001
journey today!

Order now   Book a demo
%d bloggers like this: