Jurriën Blik Fernum Software

Wij hebben Instant 27001 ingezet bij de implementatie van NEN 7510. Een uitstekend product, waarmee we in korte tijd en met minimale inspanning ons ISMS hebben ingericht. De meegeleverde voorbeelden en aandachtspunten gaven goede aanwijzingen voor het opstellen van beleidsdocumenten en concretiseren van beheersmaatregelen.

Bijkomend voordeel is dat audits efficiënt verlopen doordat alle documenten precies daar staan waar je ze verwacht!

Start your ISO 27001 implementation today!

Order now   Contact us