Jurriën Blik Fernum Software

We have used Instant 27001 for the implementation of NEN 7510. An excellent product, that helped us setting up our ISMS in a short time and with minimal effort. The supplied examples and directives provided good instructions for the preparation of policy documents and the implementation of the security controls.

Another notable advantage is that audits go very efficiently, because all documents are exactly where you expect them!

 


 

Wij hebben Instant 27001 ingezet bij de implementatie van NEN 7510. Een uitstekend product, waarmee we in korte tijd en met minimale inspanning ons ISMS hebben ingericht. De meegeleverde voorbeelden en aandachtspunten gaven goede aanwijzingen voor het opstellen van beleidsdocumenten en concretiseren van beheersmaatregelen.

Bijkomend voordeel is dat audits efficiënt verlopen doordat alle documenten precies daar staan waar je ze verwacht!

Start your ISO 27001 implementation today!

Order now   Plan a demo