Jaap Meijer Stichting Nederlandse Schuldhulproute

Het pakket Instant 27001 en de persoonlijke begeleiding die we daarbij kregen hebben ons enorm geholpen!

Als relatief jonge stichting waren we nieuw op het gebied van de ISO-normering. Instant 27001 heeft ons goed op weg geholpen om de procedures en de processen rondom de informatiebeveiliging helder te beschrijven, volgens de geldende ISO-norm. Dit heeft geresulteerd in een geslaagde implementatie van ISO 27001.

Deze basis van het ISMS staat nu als een huis en zal een centrale rol blijven spelen in de informatiebeveiliging van onze organisatie.

Robert Quanjel Ximius

At Ximius, we started the ISO certification process in 2022. In a previous organization we already had some experience with Instant 27001, but not from the beginning. So now we had the chance to kickstart the whole process using the templates of Instant 27001.

Not only did we manage to become certified in a relative small time period, but it also helped us improve some of the processes within our company. I really would recommend this to anybody starting with ISO. We completed the implementation and certification for ISO 27001, ISO 9001 and NEN 7510 within 6 months!

Thanks from the Ximius team.

Ronald Kats Maxem Energy Solutions

At Maxem Energy Solutions we feel strongly about information security and quality, which are also essential to our solutions and products. Facing the challenge to be certified in half a year, Instant 27001 saved us a lot of time. It offers a blueprint and a set of templates that can be used as guidelines for setting up an efficient management system. Once we fully comprehended its usage, it helped us to quickly meet our goals.

Koen Meeuwisse Eye Security

At Eye Security, we are dedicated to providing top-notch cyber security solutions to our customers, including cyber insurance. When we decided to embark on the journey towards ISO 27001 certification in August 2021, we knew we needed a reliable partner to guide us through the process.

That’s where Instant 27001 came in. As a growing organization with limited resources, we appreciated the clear and concise road map provided by Instant 27001, which helped us stay on track and achieve ISMS certification within the year.

We are grateful for the support and expertise of the Instant 27001 team and would highly recommend them to any company looking to achieve ISO 27001 status.

Arno Franken Cyber Cloud

Wij zijn Cyber Cloud, een onderneming op het gebied van penetratietesten en softwareontwikkeling. Informatiebeveiliging is voor ons van essentieel belang. Daarom hebben we gekozen voor Instant 27001, een Confluence-gebaseerd systeem voor het opbouwen en inrichten van een managementsysteem voor informatiebeveiliging in lijn met de eisen uit ISO 27001.

Instant 27001 was een uitkomst voor ons. Het systeem bood ons een eenvoudige en praktische oplossing om een managementsysteem voor informatiebeveiliging op te bouwen en in te richten. Het proces was gestroomlijnd en alle informatie was duidelijk en overzichtelijk. Ook zijn we al volledig voorbereid op implementatie van de nieuwe 2022 versie van de norm.

We zijn er trots op dat we het ISO 27001 certificaat hebben ontvangen. Het toont aan dat klanten en leveranciers nog meer vertrouwen in ons mogen hebben en dat wij informatiebeveiliging onze hoogste prioriteit heeft.

Instant 27001, bedankt!

All our clients have passed certification the first time.
Join them today!

Order now   Book a demo