Jaap Meijer Stichting Nederlandse Schuldhulproute

Het pakket Instant 27001 en de persoonlijke begeleiding die we daarbij kregen hebben ons enorm geholpen!

Als relatief jonge stichting waren we nieuw op het gebied van de ISO-normering. Instant 27001 heeft ons goed op weg geholpen om de procedures en de processen rondom de informatiebeveiliging helder te beschrijven, volgens de geldende ISO-norm. Dit heeft geresulteerd in een geslaagde implementatie van ISO 27001.

Deze basis van het ISMS staat nu als een huis en zal een centrale rol blijven spelen in de informatiebeveiliging van onze organisatie.

100% first time success rate!
Start with confidence.

Order now   Book a demo