Oscar van Dijk Medicine Men

Medicine Men has used Instant 27001 for the implementation of ISO 27001, NEN 7510 and the MedMij scheme. Because of our admission to MedMij we needed to achieve these certifications in a relatively short time.

Instant 27001 has been a big help. It is a well-organized and coherent system that can clearly display a large amount of information. This makes it easier to see what needs to be done and this has saved us a lot of time. We already used Confluence, so it was a small effort to use Instant 27001 immediately.

The auditors were also pleased with how clearly the documentation was structured!

 


 

Medicine Men heeft gebruik gemaakt van Instant 27001 voor de implementatie van ISO 27001, NEN 7510 en het MedMij normenkader. Vanwege toetreding tot MedMij wilden wij in redelijk korte tijd deze certificeringen halen.

Instant 27001 is hierbij een grote hulp geweest. Het is een overzichtelijk en samenhangend systeem dat een grote hoeveelheid informatie duidelijk weet weer te geven. Hierdoor is het makkelijker om te zien wat er allemaal gedaan moet worden en dit heeft ons heel veel tijd bespaard. Wij maakten al gebruik van Confluence, waardoor het een kleine moeite was om Instant 27001 direct volledig te gebruiken.

Ook waren de auditoren blij met hoe duidelijk de documentatie gestructureerd was!

Start your ISO 27001 implementation today!

Order now   Plan a demo