Charl Tuwanakotta PuraSec

PuraSec strives to transfer security knowledge in an accessible and pragmatic way, so companies can use it independently. The Instant 27001 framework fits in perfectly.

Through a clear structure, good examples and the right interaction, there is a good balance in implementation. Customer’s reactions are very positive because high-quality results are achieved within a few days.

 


 

PuraSec heeft als doel om security-kennis op een toegankelijke en pragmatische manier over te dragen, zodat bedrijven hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. Hier speelt het Instant 27001 framework perfect op in.

Middels een duidelijke structuur, goede voorbeelden en de juiste interactie is er een goede balans bij de implementatie. De reacties van klanten zijn dan ook zeer positief doordat er binnen enkele dagen al kwalitatief mooie resultaten behaald worden.

Start your ISO 27001 journey today!

Order now   Plan a demo