Raymond Mookhram Aeonfl@x

With the help of Instant 27001 and external guidance, Aeonfl@x has implemented both ISO 27001 and NEN 7510 in a short period of time. Without Instant 27001 we would not have been able to achieve this.

Instant 27001 is an essential tool for small and medium sized organizations in the health care industry.

Farhad Taghavi Speakap

The NEN 7510 add-on has been very important in obtaining our NEN 7510 certificate. Thanks to this add-on, the path towards certification was very smoothly and we were able to easily keep an overview and add structure.

Maurice’s support was also indispensable. Maurice has extensive knowledge and experience and professionally helped with our questions. Maurice has prepared us for the audit and within three months, we have obtained our NEN 7510 certificate.

 


 

De NEN 7510 add-on is erg belangrijk geweest bij het behalen van ons NEN 7510 certificaat. Dankzij deze add-on is het traject naar de certificatie erg soepel verlopen en hebben wij heel eenvoudig het overzicht kunnen houden en structuur kunnen aanbrengen.

Ook de ondersteuning van Maurice was onmisbaar. Maurice heeft veel kennis en ervaring en heeft ons enorm goed en professioneel geholpen met onze vraagstukken. Maurice heeft ons goed voorbereid op de audit en binnen drie maanden hebben wij ons NEN 7510 certificaat gehaald.

Valeria Burgos ITBM

At ITBM, we manage data of clients in several sectors. Due to market requirements it was imperative that we could testify to our clients that we have excellent cyber security policies, besides being able to validate that the methods we use are effective and safe.

Thus, obtaining ISO 27001 became a necessity and our number 1 priority. With Instant 27001 we managed to organize and generate all the policies and validations necessary to achieve certification in less than 2 months after we started.

The process was easy, dynamic and thanks to Instant 27001 and Maurice Pasman we can now say that we achieved ISO 27001 certification!

 


 

En ITBM, manejamos datos e información de clientes de diversos sectores. Debido al requerimiento del mercado era imperante que pudiéramos notificarles a nuestros clientes que contábamos con excelentes políticas de ciberseguridad, además de poder validar que el método que utilizamos es efectivo y seguro.

La obtención de ISO27001 se hizo una necesidad y nuestra prioridad numero 1. Con Instant 27001 logramos organizar y generar todas las políticas y validaciones necesarias para lograr la certificación en menos de 2 meses.

El proceso fue fácil, dinámico y gracias a Instant 27001 y Maurice Pasman podemos decir que logramos certificados en ISO 27001.

Oscar van Dijk Medicine Men

Medicine Men has used Instant 27001 for the implementation of ISO 27001, NEN 7510 and the MedMij scheme. Because of our admission to MedMij we needed to achieve these certifications in a relatively short time.

Instant 27001 has been a big help. It is a well-organized and coherent system that can clearly display a large amount of information. This makes it easier to see what needs to be done and this has saved us a lot of time. We already used Confluence, so it was a small effort to use Instant 27001 immediately.

The auditors were also pleased with how clearly the documentation was structured!

Roos Vegting Pimm® Solutions

At Pimm® Solutions, we process personal data for leading and demanding customers in all sectors, so information security was of paramount importance. Obtaining the ISO 27001 certificate was a logical follow-up.

With the help of Instant 27001, the clear explanations and practical examples, we have done the job in less than 2 months. During the implementation, we also received excellent support from Maurice Pasman with his inexhaustible advice, involvement and critical note.

It was an educational process and I did not expect ISO to be this much fun!

 


 

Bij Pimm® Solutions verwerken we persoonsgegevens voor toonaangevende en veeleisende klanten in alle sectoren, dus informatiebeveiliging stond al hoog in het vaandel. Het ISO 27001 certificaat behalen was een logisch vervolg.

Met behulp van Instant 27001, de daarin aanwezige heldere uitleg en praktische voorbeelden, hebben we de klus in minder dan 2 maanden geklaard. Tijdens de implementatie zijn we tevens uitstekend begeleid door Maurice Pasman met zijn onuitputtelijke adviezen, betrokkenheid en kritische noot.

Het was een leerzaam traject en ik had van tevoren niet verwacht dat ISO ook leuk kon zijn!

Start your ISO 27001 journey today!

Order now   Plan a demo