Instant 27001 helpt bedrijven zelfstandig ISO 27001 te implementeren, op de meest efficiënte manier en met de grootste kans op succes!

Sinds de introductie in 2017 hebben we al honderden bedrijven geholpen met het optimaliseren van hun informatiebeveiliging, het voorkomen van datalekken en het verbeteren van hun concurrentiepositie.

Eigenschappen

Instant 27001 wordt geleverd als een space voor Confluence, met daarin:

Alle ISO 27001 eisen en beheersmaatregelen

 • Inhoud van alle eisen aan het managementsysteem
 • Inhoud van alle beheersmaatregelen uit Annex A
 • Instructies en voorbeeldimplementaties
 • Templates om zelf nieuwe eisen of maatregelen toe te voegen (bijvoorbeeld uit een branchespecifieke standaard)

Een volledige risicoanalyse

 • (±35) ICT gerelateerde risico’s, klaar om (opnieuw) ingeschat te worden
 • Alle risico’s zijn reeds gekoppeld aan de relevante beheersmaatregelen uit Annex A
 • Template om zelf nieuwe risico’s toe te voegen
 • Het risicobehandelplan wordt automatisch gegenereerd

Alle documenten, beleid en procedures

 • Ondersteunende documenten (±10) zoals een SWOT analyse, stakeholderanalyse, scopebeschrijving, rollen, doelstellingen en een bewustzijnspresentatie
 • Beleidsdocumenten (±20)
 • Procedures (±15)
 • Templates om zelf nieuwe beleidsdocumenten en procedures toe te voegen
 • De Verklaring van Toepasselijkheid wordt automatisch gegenereerd

Alle noodzakelijke registraties

 • Bedrijfsmiddelen (werkstations, telefoons, systemen en (cloud)diensten)
 • Leveranciers
 • Verwerkingsregister
 • Wettelijke en contractuele eisen
 • Wijzigingen
 • Incidenten en afwijkingen

Volledige ondersteuning voor de PDCA-cyclus

 • Controlemogelijkheden voor alle normelementen en beheersmaatregelen
 • Het controleschema wordt automatisch gegenereerd
 • Interne auditprogramma
 • Voorbeeldrapport voor (internal) audits
 • Voorbeeldverslag van de directiebeoordeling

Prijzen

Instant 27001 wordt verkocht als een éénmalige (eeuwigdurende) licentie, voor één (1) organisatie/installatie. Verder zijn er geen verborgen kosten, geen onderhoudskosten en geen abonnementskosten. Eénmaal gekocht is de content van u, voor altijd. Net als een boek!

De licentieprijs is gebaseerd op de grootte van uw organisatie en het verwachte gebruik. Het is altijd mogelijk om een licentie te upgraden als uw situatie is veranderd.

Instant 27001 Startup

 • Eén organisatie of rechtspersoon
 • Niet zijnde een holding of groep
 • Maximaal 25 medewerkers

Instant 27001 Scaleup

 • Een (kleine) holding of groep
 • Maximaal 2 dochterondernemingen/rechtspersonen (in scope)
 • Maximaal 200 medewerkers (in scope)

Instant 27001 Enterprise

 • Een (grote) holding of groep
 • Geen maximum aantal dochterondernemingen
 • Geen maximum aantal medewerkers

€ 1 995

€ 2 995

€ 3 995

Prijzen zijn exclusief BTW (lees meer)

Optionele dienstverlening

Bepaal zelf het gewenste niveau van ondersteuning met de volgende diensten:

 • Consultant on demand (een ervaren consultant is op afroep beschikbaar voor advies en begeleiding)
 • Interne audit (een gecertificeerde auditor voert een interne audit uit om u voor te bereiden op de certificatie)
 • Penetratietest (een ethisch hacker beoordeelt de beveiliging van uw product, platform of infrastructuur)

Add ons

Naast Instant 27001 zijn ook de volgende uitbreidingen in het Nederlands beschikbaar:

Verder lezen?

All our clients have passed certification the first time.
Join them today!

Order now   Book a demo